KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

UAB „UNIS Steel Baltija“ moderni ir nuolat besiplečianti įmonė, kurios pagrindinis tikslas – bendradarbiaujant su klientais, prisitaikymas prie individualių poreikių, todėl Bendrovei svarbiausia atsidavimas, aukšti aptarnavimo standartai bei profesionalus ir greitas problemų sprendimas. Jau daugiau nei dešimt metų UAB „UNIS Steel Baltija“ yra patikimi ir profesionalūs metalų tiekėjai.
Dar vienas įmonės labai svarbus tikslas – efektyvus veiklos valdymas ir pastangos kuo labiau sumažinti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai.

Siekiant užsibrėžtų tikslų įmonės aukščiausioji vadovybė:
• užtikrina, kad integruotos vadybos sistemos pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus politika būtų suprantama, įgyvendinama, prižiūrima bei tinkama organizacijos nustatytai paskirčiai, strateginei krypčiai bei nustatytiems integruotos vadybos sistemos tikslams;
• įsipareigoja užtikrinti nuolatinį integruotos vadybos sistemos pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
• stengiasi atitikti ir viršyti klientų reikalavimus, kad produktai būtų aukščiausios kokybės;
• siekia atitikti ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
• įsipareigoja pagal galimybes saugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją, ir jos resursus;
• siekia užtikrinti, kad veikla būtų valdoma remiantis nustatyta strategine kryptimi ir stengiamasi kuo labiau mažinti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai.

Direktorius Rimantas Zubavičius
2022 m. birželio 27 d